Home > Nieuws > 27 januari, Noordam Beker

27 januari, Noordam Beker

op januari 7 | in Nieuws

Een van de tradities op de Rotterdamsche Manège is de tweejaarlijks te verrijden Noordambeker. Tot nu toe iedere keer een hilarisch gebeuren, waarin de deelnemers eerst een proef dienden te verrijden op een manege/eigen paard en de tweede proef via loting op één van de andere deelnemende paarden. Omdat het erop lijkt dat niet iedereen zomaar zijn paard aan iemand anders wil uitlenen, of omdat sommigen toch enigszins beducht zijn een ‘vreemd’ paard te moeten rijden, is het animo voor deze wedstrijd in de laatste jaren afgenomen. Tijd dus om het concept iets aan te passen. Het wordt een strijd tussen de clubs, waarbij, voor zover mogelijk, de commandant en één andere afgevaardigde van elke club de strijd aangaan met de andere clubs via een speciaal voor deze wedstrijd ontworpen proef, die niet te moeilijk zal zijn, maar ook niet te gemakkelijk. Deze proef wordt een week voor de wedstrijd vrijgegeven. Mocht het voor een clubcommandant niet mogelijk te zijn zelf deel te nemen, dient er een vervanger uit de club worden afgevaardigd.

Deze spannende strijd zal plaatsvinden op zondag 27 januari, vanaf ongeveer 12.30 uur.

Bij deelname met een manegepaard moet ook een 2e keuze aangegeven worden. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met ieders voorkeur, maar de instructie bepaalt de uiteindelijke indeling.

Kosten per deelnemer: een halve ‘knip’ van de leskaart, gefactureerd via de administratie, en €5 voor de organisatie die voldaan dient te worden voor aanvang van de wedstrijd bij een van de commissieleden.

Mocht het deelnemersveld het qua grootte toelaten, kunnen er twee proeven per deelnemer verreden worden en zal dit verrekend worden met een hele knip van de leskaart. Het staat de afgevaardigden vrij om zich te kleden in klassiek tenue of clubtenue.

Uiteraard wordt support van alle andere clubleden erg op prijs gesteld!

De inschrijflijst voor deze wedstrijd hangt in de gang in de oude stal tegenover het instructiekantoor.

Pin It

gerelateerd artikelen

Reacties zijn gesloten.

« »