Home > Overig nieuws > Paardenpaspoort

Paardenpaspoort

op augustus 28 | in Overig nieuws

Hieronder nog het hoe en waarom van het belang uw paspoort bij uw paard te houden, zowel op stal als op reis! Tijdens de zomermaanden reizen we heel wat af met onze paarden en niemand wil een hoge boete krijgen.

In artikel 13 van de Verordening (EG) nr. 504/2008 is opgenomen dat het paspoort te alle tijden het paard moet vergezellen.

Er zijn een paar uitzonderingen op die regel:
1. paard bevindt zich in een stal of wei en houder kan paspoort direct tonen
2. paard wordt lopend verplaatst naar plek in nabijheid van het bedrijf in de lidstaat en document kan binnen 3 uur worden getoond
3. tijdens verweiden van paarden; document kan op bedrijf van vertrek worden getoond.
4. zogende veulens aan de voet van de moeder
5. tijdens een training of test die onderdeel uitmaakt van een wedstrijd
6. ingeval van een noodsituatie t.a.v. het paard of het bedrijf waar het paard gehouden wordt

Ingeval dat een paard in een pensionstal verblijft, dient het paspoort dus inderdaad op stal aanwezig te zijn.  De NVWA beschikt niet over formulieren waarin afspraken tussen de houder van een paard en de eigenaar van een stal worden vastgelegd. Dit zijn private afspraken waar de NVWA geen rol noch verantwoordelijkheid in heeft.
In België is het inderdaad toegestaan om het paard vergezeld te doen gaan van een kopie indien de houder vervolgens binnen 3 uur het paspoort kan tonen. Deze interpretatie van artikel 13 lid 2 van genoemde verordening is naar onze mening te ruim en onjuist; dit artikel ziet toe op situatie waarin het paard niet vergezeld gaat van het paspoort tijdens bijvoorbeeld een buitenrit. Dit artikel geldt niet wanneer het paard permanent geplaatst is op een pensionstal. Nederland volgt de interpretatie die België aan genoemd artikel geeft dus niet.

De NVWA voert controles uit om de bepalingen in genoemde verordening én die opgenomen in de verordening ‘identificatie en registratie van paardachtige (PVV) 2009’ te controleren. De bepalingen gaan over een juiste identificatie van het paard maar zeker ook over een juiste en tijdige registratie van het diergeneesmiddelengebruik (indien van toepassing uiteraard). Ingeval het paspoort niet direct bij het paard getoond kan worden tijdens een controle, gaat de mogelijkheid van een adequate controle op de juistheid van registratie van diergeneesmiddelen verloren. Een kopie van (een eerste pagina van) een paspoort, volstaat, mede om die reden, niet.

Is een kopie van het paardenpaspoort voldoende bij controle?
Nee, de verordening schrijft voor dat te allen tijden het paspoort bij het paard aanwezig moet zijn. Een kopie volstaat dus niet.

De verplichting vloeit voort uit Verordening (EG) nr. 504/2008 en luidt als volgt (artikel 13):
‘geregistreerde paardachtigen en als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen gaan te allen tijden vergezeld van hun identificatiedocument’

Voor wie is de boete bij overtreding van het niet direct aanwezig zijn van een geldig paardenpaspoort? Voor de paardeneigenaar of voor de staleigenaar? 
Voor het niet kunnen tonen van het paspoort, is de houder verantwoordelijk. Wie de houder is, is afhankelijk van de feitelijke situatie. De houder van het paard krijgt de waarschuwing of proces-verbaal op naam.
Het houderschap wordt bepaald aan de hand van de feitelijke situatie. Dat kan de eigenaar maar ook het pension of de manege zijn.
Het houderschap wordt bepaald door wie de verzorging van het paard uitvoert. U moet dan denken aan wie de dieren voert, wie de rekening voor voer en dierenarts betaalt etcetera.

Wat is de hoogte van de boete bij overtreding van het niet direct kunnen tonen van het paardenpaspoort bij controle / inspectie? 
De NVWA kan bij vaststelling van een strafbaar feit een proces-verbaal opstellen. Dit proces-verbaal wordt verzonden naar het parket van het Openbaar Ministerie. Het OM bepaalt vervolgens de hoogte van de boete. Daar heeft de NVWA geen invloed op.

Wat moet ik doen in geval van controle (inspectie) als ik als paardeneigenaar weiger het paardenpaspoort aan de staleigenaar af te geven, maar zelf in een afgesloten kast op stal bewaar en zelf tijdens de controle niet aanwezig ben? 
Het paspoort moet tijdens een controle direct getoond kunnen worden. Een afgesloten kast of kluisje is een prima oplossing, mits deze geopend kan worden op het moment dat het paspoort vereist is, ook al is de houder zelf niet op stal aanwezig is.

In dit soort gevallen zal de stalbeheerder en/of de staleigenaar eventueel ook over een sleutel van het kluisje of de kast moeten beschikken.

Pin It

gerelateerd artikelen

Reacties zijn gesloten.

« »