Home > Bridge Club van de Rotterdamsche Manege

Bridge Club van de Rotterdamsche Manege

Lustrumbridge 2012De Jockey Club heeft een bridgeclub die eens per maand op woensdagavond in de Sociëteit speelt. Introducés zijn ook welkom. Startgeld voor introducés: € 25,- voor het hele seizoen, gaarne contant te voldoen op de eerste bridgeavond. Voor introducés die slechts een enkele keer willen deelnemen of invallen is het startgeld € 5,-  per keer.

Neem voor aan- en afmeldingen contact op met Ada van Waning, vanwaninga@gmail.com of Ellis Verheul, e.verheul@gmail.com.

Data seizoen 2018-2019 – 2e woensdag van de maand – aanvang: 19.45 uur

Woensdag 10 april en 8 mei

Bij verhindering graag melden aan:
Ada van Waning  010-4525155 /  06-53251052  of
Ellis Verheul        010-4138569 /  06-46200552 

Onderstaand de uitslag van 13 maart 2019:

01)     Willemien/Henny                            82 punten – 56.94%💐

02)     Cora/Jan                                            78 punten – 54.16%

03)     Rein/Arnout                                      77 punten – 53,47%

04/05 Ellis/Anne                                          76 punten – 52.77%

Katinka/Els                                        76 punten – 52.77%

06)     Wolli/Ada                                           72 punten – 50%

07)     Bonnie/Dim                                       70 punten – 49.16%

08)     Astrid/Annette                                   69 punten – 48.33%

09)     Peter/Albert                                      67 punten – 46.66%

10)     Myrte/Heleen                                    64 punten – 45%

11)     Lily/Jur                                              56 punten – 38.88%

Eerstkomende bridge-avond:  woensdag, 10 april 2019 aanvang 19.45 uur.

WITTE bridgetoernooi 2019:   vrijdag 10 mei

Jaarbeker winnaars:

2013/2014    Ada en Wolli

2014/2015   Cora en Rommy

2015/2016   Cora en Rommy

2017-2018    Peter en Albert