Laden Evenementen

De Jockey Club heeft een bridgeclub die eens per maand op woensdagavond in de Sociëteit speelt. Introducés zijn ook welkom. Startgeld voor introducés: € 25,- voor het hele seizoen, gaarne contant te voldoen op de eerste bridgeavond. Voor introducés die slechts een enkele keer willen deelnemen of invallen is het startgeld € 5,-  per keer.

Neem voor aan- en afmeldingen contact op met Ada van Waning, tel. 010 4525155, 06 53251052, vanwaninga@gmail.com of Ellis Verheul, tel. 010 4138569, 06 46200552, e.verheul@gmail.com.

Share This Story, Choose Your Platform!