Stichting Hippische Alliantie Rotterdam

Binnen de Hippische Alliantie Rotterdam werken o.a. het CHIO Rotterdam, de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ en rijvereniging de Hazelaar samen om de hippische sport vanuit Rotterdam regionaal, nationaal en internationaal te stimuleren én om gezamenlijk vorm te geven aan een sociaal maatschappelijk programma en algemeen nut beogende activiteiten. Het sociaal maatschappelijk programma wordt met behulp van de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam uitgevoerd.

 

De Hippische Alliantie Rotterdam heeft de volgende 4 pijlers:

 

  • Breedtesport en talentontwikkeling
  • Topsport
  • Aangepast sporten
  • Zakelijk netwerk

 

 

Een grote stap in de verwezenlijking van de gezamenlijke ambities was de ontwikkeling van een permanente locatie met een vaste tribune met 800 zitplaatsen, skyboxen, vergaderfaciliteiten, nieuwe stallen, een persruimte, een jurytoren en een restaurant. Het gebouw, genaamd de Grandstand, is tijdens het EK Dressuur in 2011 feestelijk geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander en is nu de thuisbasis van de Hippische Alliantie Rotterdam.

 

Bestuur Stichting Hippische Alliantie Rotterdam

Voorzitter

De heer F.J. Lavooij

Penningmeester

De heer C.W.M.H. Schoenmakers

 

Leden
Namens de
 Hazelaar
Mevrouw E. Haver Droeze

Namens Trustfonds HAR
Mevrouw drs. B.H.C. de Bruin

Namens CHIO Rotterdam
De heer T. de Rooij
Mevrouw C.G. Lavooij – Verheul
De heer G. van der Werff

Namens de Rotterdamsche Manège
De heer R. van Loon
Mevrouw A.M.P. Cobben

Namens stichting tot instandhouding Rotterdamsche Manège
Mevrouw G.J.L.G. Stuifmeel

 

Directeur

De heer R.A.W. Voskuilen

Financieel Manager 

De heer G. van der Werff

 

Facilitair

Beheer Grandstand                                  De heer Chris Wentink

 

Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Het Trustfonds houdt zich bezig met het genereren van financiën en de inzet van middelen en kennis waarmee het Trustfonds en de met haar samenwerkende partijen de algemeen nut beogende onderdelen van doelstellingen en meerjarenvisie(s) ten uitvoer kan brengen.

 

Werken als een Paard, het Scholenplan en CHIO zonder hindernissen zijn voorbeelden van activiteiten die mede mogelijk gemaakt worden door het Trustfonds.

 

Voor meer informatie: www.stichtingtrustfonds-har.nl en www.werkenalseenpaard.nl .

 

Bestuur Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Voorzitter                                               Mevrouw B.H.C. de Bruin

Penningmeester                                    De heer M.J.R. Slingenberg

Leden                                                       De heer J. Dura

Mevrouw S.M. Hovers

De heer F.J. Lavooij

De heer A.L.M. Nelissen

De heer T. de Rooij

De heer J.M. Valkier

Secretaris                                               De heer A. Rozendaal

 

 

Stichting Hippische Alliantie Rotterdam

Post: Postbus 4266 * 3006 AG Rotterdam

Kantoor / evenement: Kralingseweg 126 * 3062 CG Rotterdam

T +31 (0)10 452 8900     E  info@chio.nl     I  www.chio.nl