Versie juli 2020

Het welzijn van paarden staat momenteel volop in de aandacht en de paardenhouderij ziet het belang van paardenwelzijn als uiterst belangrijk. Eén van de punten, die in het kader van paardenwelzijn regelmatig naar voren wordt gebracht, is de invloed van extreme weersomstandigheden. Hierbij vormt overmatige warmte op dit moment, mogelijk als gevolg van klimaatwijzigingen, veel vaker een probleem dan ernstige kou. Daarom heeft het bestuur van de Rotterdamsche Manege besloten een hitteprotocol op te stellen, welke kaders geeft voor de bedrijfsvoering gedurende warme zomerperiodes.

Doel
Dit protocol geeft richtlijnen hoe te (kunnen) handelen ten tijde van warme dagen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie type warme dagen (d.w.z. dagen met middagtemperatuur van <30°C, dagen met middagtemperatuur van >30°C en <35°C en dagen met middagtemperatuur van ≥35°C). Hierin heeft bestuur zich laten adviseren door het recent gepubliceerde hitteprotocol van de Sectorraad Paarden v. 24 juni 2020.

Richtlijnen

Dagen met middagtemperatuur <30°C

Geen aanpassingen op bedrijfsvoering noodzakelijk. Alle lessen zullen doorgang vinden bij dagen met een middagtemperatuur onder de <30°C.

Dagen met middagtemperatuur van >30°C en <35°C

Aanpassingen op de bedrijfsvoering worden doorgevoerd indien instructie het noodzakelijk acht. Dit houdt in dat de instructie kan besluiten de lessen aan te passen, door middel van het volgende:

  • Lessen naar de bosmanege verplaatsen, en/of
  • Lessen inkorten of anders vormgeven (bijv. veel stapmomenten, extra tijd om paarden te laten drinken op stal, extra tijd om paarden af te spoelen etc.) ,of
  • Lessen annuleren

Toelichting: Als er sprake is van een voorspelde tropische dag (buitentemperatuur >30°C) is voorzichtigheid geboden. Het wel of niet door laten gaan van lessen is afhankelijk van andere meespelende factoren, zoals wel of geen wind, wel of niet bewolkt, wel of geen schaduw op het terrein.  Bij het annuleren van lessen wordt ook in acht genomen dat ten aanzien van warmte geldt als het voor mensen ‘onaangenaam’ is, dit voor paarden zeker het geval is omdat de zogenaamde comfortzone van mensen (+20°C tot +30°C) duidelijk hoger ligt dan die van paarden (+5°C tot +25°C).

Dagen met middagtemperatuur van ≥35°C

Indien zich dagen voordoen waarbij de middagtemperatuur ≥35°C is, zullen wij als Rotterdamsche Manège de richtlijnen van het hitteprotocol van Sectorraad paarden volgen. Dit houdt in dat alle lessen geannuleerd zullen worden.

Ook ten aanzien van paddockgebruik adviseert de Sectorraad Paarden goed de temperatuur in de gaten te houden op dagen met extreme warmte en paarden niet op het warmste deel van de dag buiten te zetten.

Ter achtergrondinformatie kunt u alle details van dit hitteprotocol hier teruglezen.