Na drie lange coronajaren vond op de eerste dag van het jaar de Nieuwjaarsronzebons eindelijk weer plaats: een grote groep van 21 ruiters ging de uitdaging met elkaar aan, natuurlijk zonder enige voorbereiding! Antonie gooide alles in de strijd om er een mooie manoeuvre van te maken. Gelukkig ging niet alles in één keer goed en zo hoort het ook!
Aansluitend was er in de Sociëteit een feestelijke toost op het Nieuwe Jaar waarbij onze voorzitter, René van Loon, terug- en vooruitblikte.
Als vanouds was het een drukbezochte, gezellige middag!

Voor de leden die nog nooit kennisgemaakt hebben met het fenomeen ronzebons; grijp dit jaar uw kans op Tweede Paasdag, Koningsdag en Tweede Kerstdag! Volgens de traditie wordt ook op deze dagen feestelijk met elkaar geronzebonst.