Al meerdere leden hebben de afgelopen maand KNHS proeven gereden die ze online hebben laten beoordelen door een KNHS jury. Een leuk alternatief nu meetmomenten en wedstrijden niet mogelijk zijn. Het blijft ook de komende tijd mogelijk om online dressuurproeven (t/m klasse M2) voor winstpunten te laten beoordelen door een KNHS jury. Ook voor de klassen Z1 t/m ZZL is het nu ook mogelijk om proeven te laten beoordelen zolang er geen meetmomenten en wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Let wel op dat hiervoor geen winstpunten kunnen worden toegerekend. Deelname in deze klassen geldt als deelname niet voor promotie. Vanaf begin december gaat de organisatie van de online proeven over op een verbeterd platform. Houdt de KNHS website in de gaten voor meer informatie hiervoor, welke op korte termijn beschikbaar zal zijn.

Lijkt het jou ook leuk om online KNHS proeven te rijden, houdt dan rekening met het volgende:

  • In verband met de maatregelen, kan de dressuurcommissie helaas geen ondersteuning bieden bij deze activiteiten. Dit om te voorkomen dat deze online events onbedoeld uitlopen tot een groepsevenement. U zult dit dan op individueel en op eigen initiatief moeten regelen.
  • Op het moment dat een baan niet in gebruik is, kan hier een proefje gereden worden. Gelukkig hebben we de nodige ruimte, dus er moet vast een moment te vinden zijn om een proefje te kunnen rijden.
  • Tijdens het rijden van uw proeven willen wij u ook vragen de bestaande maatregelen na te leven (d.w.z. 1.5 meter afstand, geen groepsvorming [max 4. personen], geen publiek etc.).