Als bestuur van de Jockeyclub hebben we besloten dat we paardenevenementen beter willen organiseren en faciliteren vanuit ons instructieteam. We zien dat met voldoende kennis en kunde aandacht geven aan ideeën en initiatieven vanuit leden meer inzet vergt vanuit het instructieteam en dat hebben we mogelijk gemaakt.
Monique Dijkshoorn en Anouk van Beelen willen dit samen graag gaan doen. Dat betekent dat u voortaan voor elk paardenevenement of een idee daarover contact opneemt met Monique of Anouk en uw voorstel stuurt naar een nieuw mailadres: paardenevenement@jockeyclub.nl .

De evenementenkalender wordt ook door Monique en Anouk bijgehouden dus ook daarvoor stemt u af via hetzelfde mailadres. Dit geldt ook voor alle bestaande evenementen op de kalender dus voor de dressuurcommissie, de springcommissie, alle clubs etc.

Wij gaan ervanuit dat hiermee er meer structuur ontstaat in de evenementen en dat uw ideeën in goed overleg beoordeeld worden op realiseerbaarheid.

Voor de goede orde over de tarieven dient iedereen ruim van tevoren af te stemmen met de penningmeester.