Sociëteit 

Afgelopen augustus is onze nieuwe pachter Richard Paling begonnen met de uitbating van onze sociëteit. Nu na 3 maanden wil ik daar met u op terug kijken.  

Het is een succes gebleken! De sociëteit is nu iedere dag vanaf 11 uur open. De beschikbaarheid is daarmee met tenminste 65% toegenomen. En ik zeg tenminste, want ook als het laat wordt, blijft Richard open. Als er evenementen zijn is Richard om 8 uur ’s morgens aanwezig om koffie te zetten.  

Bovendien is er is in het pachtcontract vastgelegd dat de sociëteit binnen de minimale openingstijden altijd beschikbaar moet zijn voor leden. Dus ook op de dinsdagavond, die voorheen was voorbehouden aan de Rotary. 

Onze sociëteit is nu iedere dag vanaf 11 uur ‘s morgens een gezellige plek waar je wil zijn. En dat is wel eens anders geweest. Dat komt mede omdat een aantal buurtbewoners en relaties van leden de sociëteit intussen ook weten te vinden. Daar hoefde op geen enkele manier publiciteit voor ingezet te worden. De Jockeyclub richt zich op leden en hun familie en vrienden. Het bordje met “uitsluitend voor leden” is al jaren geleden van de deur verdwenen. Er is sinds de komst van Richard Paling niets veranderd aan de beslotenheid of zo u wilt openheid van de sociëteit.   

Tijdens de vorige alv is de vraag gesteld wat sociëteitsleden nog hebben aan hun lidmaatschap. Mijn antwoord daarop is dat de sociëteit nu dagelijks beter en gezelliger is geworden. En er blijven de evenementen die uitsluitend voor leden bestemd zijn: de nieuwjaarsreceptie, de koningsdagviering, het brunchbuffet met Pasen en 2e kerstdag. Daarnaast doet de sociëteitscommissie al jaren zijn uiterste best leuke dingen te organiseren uitsluitend voor leden. Zo waren onder meer de afgelopen 2 diesvieringen en een jazz-muziekmiddag grote successen.  

En het lidmaatschap van onze clubs blijft uitsluitend voorbehouden aan leden van de vereniging. 

Op de ALV is de sociëteitskalender gepresenteerd. Ik zou graag reactie willen horen van alle leden wat zij vinden van de sociëteitskalender. We merken toch dat er vaak maar een beperkt aantal leden op evenementen af komt en dat wil de commissie graag verbeteren. 

Kortom, naar mijn idee gaat het goed met de sociëteit. Maar het kan altijd beter. En daarvoor moeten we de huidige positieve richting vasthouden.  

Met hartelijke groet, 

Namens het bestuur,  

Pien van der Plas 

sociëteitscommissaris