Dhr. A. Smallegange, voorzitter

Mw. C.H.M. Raats, secretaris

Dhr. D.A. Hollaar, penningmeester

Mw. P. Verspui, stalcommissaris

Mw. M. Stokman, commissaris recreatie

Mw P. van der Plas, sociëteitscommissaris

Mw. K.E. Nientker, wedstrijdcommissaris

Bestuur Rijvereniging

Mw. K.E. Nientker, voorzitter

Mw. J.D. Mackenbach, secretaris

Dhr. D.A. Hollaar, penningmeester