Commissies

Archiefcommissie
Mevrouw J.P. Houtman-Husen en mevrouw. E.M. Verheul (mevrouw C.H.M. Raats)


Ballotagecommissie
De heer R. Algra, mevrouw P. van Caubergh, de heer D.G.F. van der Drift. De heer M.A. Molier en mevrouw B.G. Vermaase (mevrouw C.H.M. Raats)


Carrouselcommissie

De heer D.G.F. van der Drift (mevrouw P. Verspui)


Jeugdcommissie

Mevrouw M.J.J.A Ooms voorzitter, Mevrouw R. Engelberts-Litjens, mevrouw L. Massaar,
mevrouw M. Pols-van Onselen, de heer N.R. van Oosterhout en Mevrouw L.P. van den Steenhoven-Vellekoop (mevrouw P. Verspui)


Redactiecommissie

Mevrouw J.P. Houtman-Husen, mevrouw V.M. van der Graaf, P.J.T. de heer Graaff, de heer M. Kleintunte en mevrouw I. van der Meer (mevrouw C.H.M. Raats) reactie@jockeyclub.nl


Sociëteitscommissie

Mevrouw L.T.A. van Bohemen, mevrouw A. van Gijzen, de heer R. Kegge en mevrouw A.M. Roorda Boersma Mevrouw M. Stokman (mevrouw P. van der Plas – Peeters)

Bridge: mw. A.J.A. van Waning-van Waalwijk


TTC-commissie
Mevrouw I.F.M. Hofman-Eekhof, de heer J. de Vries (mevrouw P. Verspui)


Welkomstcommissie

Mevrouw B. Bakker, Mevrouw C.E. Bareman, mevrouw M.F. Ellis, de heer R.P. Hoekwater, mevrouw S. Koene, mevrouw S.E. Plate, mevrouw I.E. Verver en mevrouw M.C. Wapperom (mevrouw C.H.M. Raats)


Wedstrijdcommissies

Dressuur KNHS

Organisatie
Mevrouw K.E. Nientker (voorzitter), mevrouw M.A. Beijersbergen van Henegouwen,
mevrouw R.Ch. Engelbert-Schuurmans, de heer B. J. Schellekens mevrouw E.R. Verschoor-Hol,
(mevrouw P. Verspui)

Wedsstrijddag ondersteuning
Mevrouw C. F. Bruinsma, , mevrouw A. m. P. Cobben, Mevrouw J.D. Mackenbach, mevrouw M. J. U. Meijerink, mevrouw J.L. Klerk, mevrouw S. Koene, mevrouw E. Kruger, mevrouw B. van Putte,
mevrouw D. Verloop, en mevrouw E. Vissers (mevrouw P. Verspui)

Dressuur BMC (B t/m M)
Mevrouw D.S. Lademacher, mevrouw L.A. Nooitgedagt, mevrouw C.H.M. Raats en mevrouw D. de Vries (mevrouw P. Verspui)

Dressuur Saterday’s
Mevrouw M. Jansen-van Buren, mevrouw J.D. Mackenbach, mevrouw C. Vergeer en mevrouw B. Vermaase (mevrouw P. Verspui)

Springclub (inclusief KNHS wedstrijden)
De heer B. Korevaar, mevrouw B. Roepel, mevrouw C. Vergeer, mevrouw B. G. Vermaase,
mevrouw N.A. Wegman en mevrouw T. van der Torre (mevrouw P. Verspui)