Menclub

De Menclub groeit en bloeit
De Menclub is volop in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. Onder leiding van mevrouw Gerry Niesing hebben de afgelopen jaren cursussen plaats gevonden, die opleiden voor het koetsiersbewijs. Zowel voor enkelspan als voor tweespan. Een twintigtal leden beschikt inmiddels over dit koetsiersbewijs. Zodra er voldoende belangstelling is, wordt er weer een nieuwe cursus georganiseerd. De cursus bestaat uit vijf theorie-en tien praktijklessen om aspirant-menners klaar te stomen voor het koetsiersexamen. De lessen worden tijdens het weekend of  ’s-avonds gegeven

Menles
Voor de gevorderde menners zijn er dressuurlessen. Deze lessen worden om de drie weken op woensdagavond gegeven. Van 19 tot 20 uur en bij voldoende belangstelling ook van 20 tot 21 uur. Er wordt op het veld gereden, ook bij regen. Er wordt gereden met manegepaarden en -pony’s en met eigen paarden of pony’s.

Historie
De Menclub van de Rotterdamsche Manège werd in 1980 opgericht.
Initiatiefnemer was wijlen Jaap de Bas, die ook de eerste Commandant van de Menclub werd. De activiteiten van de Menclub zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van paarden en pony’s die geschikt zijn om in te spannen en een rijtuig te trekken. Gelukkig heeft de Manège momenteel enkele goede en betrouwbare paarden pony’s om in te spannen. Ook lopen regelmatig eigen paarden en pony’s van leden voor het rijtuig.

Rijtuigen en harnachementen
Rijtuigen en tuigen hebben we in diverse soorten, maten en kwaliteiten, zowel als gemeenschappelijk bezit van de Menclub, als in privé bezit. Pony’s enpaarden kunnen in enkelspan, tweespan en zelfs in vierspan worden ingespannen.

Ritten
Vooral in het weekend, maar zomers ook ’s-avonds, wordt er gereden in het Kralingse Bos of er worden langere tochten gemaakt naar Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. De Menclub beschikt ook over transportmogelijkheden om met een rijtuig elders ritten te maken.

Feestritten
De Menclub stelt zijn koetsiers, paarden en rijtuigen gaarne beschikbaar voor huwelijken en andere feestelijkheden van leden van de Manège.

Informatie
Als u zelf wilt leren mennen of geïnteresseerd bent in de activiteiten van de Menclub of als u eens als passagier op een rijtuig wilt meerijden, meldt u zich dan bij Willemijn Ritsema van Eck onze commandante of bij één van de leden.
U bent van harte welkom.