De ZaterdagOchtendClub

De ZaterdagOchtendClub (ZOC) is een nog relatief jonge club die begin 2003 is opgericht. De ZOC wordt gekenmerkt door haar open karakter en druk bezochte lessen.

De ZOC kent zijn oorsprong in de zaterdagochtendles van 10 uur. Dit open uur werd altijd goed bezocht en kende een prettige sfeer. Toen enkele van de bezoekers van dit uur tijdens de clubcarrouselwedstrijden eens op de tribune zaten als toeschouwer, besloten zij dat ze ook wel zouden willen meerijden. Zij enthousiasmeerden de andere regelmatige bezoekers van de zaterdagochtend, en zo ontstond het plan tot oprichting van de ZOC.

Het bestuur gaf toestemming een club op te richten, onder voorwaarde dat het een open club zou zijn, waarvan iedereen die dat wilde, lid zou mogen worden. Tot op heden is het inderdaad een open club; aan de rijvaardigheid worden geen hoge eisen gesteld, waarmee overigens niet gezegd is dat er geen goede ruiters zitten in de ZOC.

Hoewel deelname aan de carrouselwedstrijden de aanleiding was om de ZOC op te richten, lukte het aanvankelijk maar niet om hoge ogen te gooien op dit onderlinge strijdtoneel. De ZOC had een abonnement op de poedelprijs, ‘want ze hadden toch zo hun best gedaan…’.

Maar toen brak het memorabele jaar 2011 aan. Alles zat mee. Instructeur Antonie Sanders was nu eens niet op vakantie tijdens de wedstrijd, er was goed maar niet overdreven geoefend, het traditionele glas champagne voor de wedstrijd had men achterwege gelaten. De ZOC werd eerste, weliswaar met een niet al te moeilijke proef, maar toch!

Een irisje en een stuijtertje
Mede door dit laatste wapenfeit lijkt de ZOC een club als alle andere. Met kerstdiners, dauwritten en paardenweekenden. En zoals wel vaker voorkomt bij groepen mensen die veel met elkaar optrekken: er ontstaat een eigen jargon. Zo kennen alle ZOC’ers de betekenis van een irisje (een val van een paard, zonder duidelijk aanwijsbare reden) of een stuijtertje (een val van een bokkend paard, bij voorkeur in Frankrijk).

Daarnaast zijn ZOC-leden te vinden in veel commissies en is de club altijd bereid goede doelen ten behoeve van manegepaarden te sponsoren. Wat de ZOC echter onderscheidt van de andere clubs, behalve de sfeer en het open karakter, is het constant grote aantal deelnemers aan de lessen.

Meer weten over de de ZOC? Neem contact op met onze clubcommandant Jaap Wansink.